مصوبات جلسه نظام صنفی کشاورزی استان کردستان با استاندار کردستان

مصوبات جلسه نظام صنفی کشاورزی استان کردستان با استاندار کردستانجلسه مشترک نظام صنفی کشاورزی استان کردستان با مهندس شهبازی استاندار کردستان در محل استانداری تشکیل شد.در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر حاضران،مصوباتی اتخاذ گردید که برخی از آنها عبارت بودند از:1-پیگیری تخصیص بودجه سال جاری برای اجرایی شدن قانون معافیت بیمه کارفرمایی از طریق استاندار کردستان

2-لحاظ پروانه های صادره توسط نظام صنفی بعنوان مدرک معتبر جهت ارائه خدمات تمامی سازمان ها و ادارات دولتی و بانک ها

3-عضویت رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان در جلسات شورای اداری استان و رئیس هیات مدیره شهرستان در جلسات شورای اداری شهرستان

4-هماهنگی های لازم سازمان تعاون روستایی استان با فرمانداران جهت تشکیل جلسه ماهیانه نظام صنفی شهرستان

5-ابلاغ استاندار کردستان به فرمانداران شهرستان های تابعه جهت به رسمیت شناختن پروانه های صادره نظام صنفی جهت ارائه هر گونه خدمات

6-همکاری سازمان جهاد کشاورزی و سایر سازمان ها و ادارات کل مرتبط با نظام صنفی کشاورزی و به رسمیت شناختن پروانه ها

7-تشکیل جلسه در ارتباط با توزیع سهمیه سوخت کشاورزی بخصوص از طریق فروشندگی های روستایی با حضور مسئولان ذیربط در شهرستان بیجار

8-حضور دو نفر عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان در جلسه آتی بیمه محصولات کشاورزیاین جلسه با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر سازمان تعاون روستایی، مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان، سرپرستی شعب بانک کشاورزی، مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان و کارشناس دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان تعاون روستایی و اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان کردستان در تاریخ 12 خرداد ماه 92 برگزار شد.