بخشنامه رئیس قوه قضاییه

بخشنامه رییس قوه‌قضاییه به روسای کل دادگستری

رئیس قوه‌قضاییه با صدور بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری از آنها خواست برای انتخاب قضات مجرب در هیئت رسیدگی به تخلفات اعضای نظام صنفی اقدام کنند.رئیس قوه قضائیه از روسای کل دادگستری‌ها در سراسر کشور خواست نسبت به تعیین قضات مجرب برای عضویت در هیات رسیدگی به تخلفات صنفی اعضای نظام صنفی موضوع قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به روسای کل دادگستری های سراسر کشور در این زمینه به شرح زیر است:
روسای کل دادگستری استان های سراسر کشور در اجرای ماده 30 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 3/4/1380مجلس شورای اسلامی و ماده 32 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب 20/3/1387 مقرر شده برای رسیدگی به تخلفات صنفی اعضای نظام صنفی و اعمال مجازات های مقرر در آیین نامه مذکور نماینده دادگستری به حکم رئیس قوه قضائیه در هیات رسیدگی بدوی در هر شهرستان انتخاب شود.
بدینوسیله به روسای کل دادگستری استان ها تفویض اختیار می شود نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب جهت عضویت در هیات مزبور اقدام کنند