حمایت مجلس شورای اسلامی از ردیف مستقل بودجه برای نظام‌های صنفی کشاورزی

حمایت مجلس شورای اسلامی از ردیف مستقل بودجه برای نظام‌های صنفی کشاورزی
در قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی، حمایت مالی و اقتصادی از تشکل‌های بخش کشاورزی را مورد تأکید قرار داده، لذا تشکل‌های نظام صنفی کشاورزی در خلال لایحه بودجه باید مورد حمایت دولت قرار گیرند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا ) با اعلام این مطلب گفت: تشکل‌سازی و تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی یکی از زیرساخت‌های توسعه این بخش است.

عباس رجایی افزود: برای اینکه بتوانیم کشاورزی نظام‌مند را پیاده کنیم، باید نظام کشاورزی و منابع طبیعی ساماندهی شود. چرا که همه آحاد ملت قائل به این نظام هستند.

وی خاطرنشان کرد: تشکل‌ها باید شکل داده شوند و برای توانمندی تشکل‌ها دولت مساعدت لازم را باید اعمال کند و نظام‌ها و بخش‌های غیردولتی نیازمند کمک‌های مالی و اقتصادی دولت برای پاگیری و رشد هستند.

رجایی ادامه داد: در قانون افزایش بهره‌وری، تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و احکامی قرار داده شده است که بر اساس آن همه منابع مالی و امکانات مورد نیاز برای شکل‌گیری تشکل‌ها باید اعمال شود. لذا مجلس با اختصاص ردیف‌های مستقل مالی برای نظام‌های صنفی کشاورزی موافق است و از دولت توقع دارد در خلال لایحه بودجه، ردیف‌های مستقلی برای حمایت از چنین تشکل‌هایی اختصاص دهد.