با تصویب مجلس؛ کشاورزان عضو نظام صنفی دارنده اسناد مالکیت غیر رسمی هم مشمول معافیت بیمه شدند

با تصویب مجلس؛ کشاورزان عضو نظام صنفی دارنده اسناد مالکیت غیر رسمی هم مشمول معافیت بیمه شدند

با مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیگیری های دفتر امور تشکل های کشاورزی، مشکل بیمه ای کشاورزان عضو نظام صنفی که اسناد مالکیت زمین های کشاورزی آنان به صورت رسمی و ثبتی نمی باشد، حل می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر روز ششم خرداد ماه جاری و در جریان بررسی بندهای الحاقی به ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، تبصره ای به بندالحاقی۴۰ این لایحه افزودند که به موجب آن افراد دارنده اسناد "غیر رسمی" شاغل در کارگاه های کشاورزی نیز در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، قرار گرفتند.

براساس این مصوبه، برای استفاده از معافیت بیمه ای کشاورزان عضو نظام صنفی، اسناد رسمی و غیر رسمی(مورد تایید جهاد کشاورزی شهرستان ذی‌ربط) اراضی با هر مساحت قابل کشاورزی، کافی اعلام شده است.

گفتنی است با توجه به این که جمع بسیاری از شاغلان بخش کشاورزی کشور، فاقد اسناد رسمی و ثبتی هستند و اغلب اسناد مالکیت آنها به صورت مشاعی، قولنامه ای، عرفی، اوقافی و غیره تنظیم شده است، از همین رو مشمول بند 2-1-1 قانون معافیت حق بیمه کارفرمایی کارگاه های کشاورزی بند 100 قانون بودجه سال 90 کل کشور از سوی تامین اجتماعی نمی شدند و مشکلات فراوانی را باعث شده بود و با این مصوبه جدید، مشکل بیمه ای بسیاری از کشاورزان و بهره برداران کشور مرتفع خواهد شد.

* نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح یک شنبه 19 خرداد ماه، ‌بندهای دیگری ازلایحه بودجه 92 را برای رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند.بدین ترتیب، بند الحاقی 40 لایحه بودجه در خصوص معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان در کلیهکارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیقارجاع شد.

اجرایی شدن این مصوبه، منوط به تایید و تصویب شورای نگهبان می باشد.