اطلاعیه مهم توانیر کشور در مورد پروانه نظام صنفیاطلاعیه مهم

بنابر اطلاعیه جدید و مهم توانیر کشور، نظام های صنفی کارهای کشاورزی مرجع مجاز صدور مجوز فعالیت و بهره برداری برای کلیه فعالیت های کشاورزی شناخته شدند.

  به گزارش وبلاگ نظام صنفی کارهای کشاورزی،شرکت توانیر (مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ) طی اطلاعیه ای خطاب به کلیه شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق در کشور اعلام داشت: با توجه به اعلام وزارت جهاد کشاورزی، علاوه بر معاونت های تخصصی آن وزارت و سازمان جهاد کشاورزی استان ها، نظام صنفی کارهای کشاورزی نیز مرجع مجاز صدور مجوز فعالیت و بهره برداری برای کلیه فعالیت های می باشد. همچنین مجوزهای صادره توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها برای فعالیت گلخانه ها و واحدهای پرورش قارچ خوراکی معتبر است. بدیهی است اعمال تعرفه از زمان ارائه مجوز معتبر و در صورت تطابق مجوز با نوع فعالیت در محل مربوطه امکانپذیر می باشد.