اعتبار پروانه

پروانه نظام صنفی کشاورزی و بهره برداری معتبر و قابل استناد است

سنندج - رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: پروانه صادر شده از سوی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را کاملا معتبر، قابل استناد و مورد قبول این سازمان دانست.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد ابراهیم حسن نژاد شامگاه یکشنبه در دیدار اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان با استاندار در سنندج، افزود: سازمان جهاد کشاورزی تنها برای برخی از فعالیت های بخش کشاورزی ودامداری از جمله مرغداری ها، مجتمع های گلخانه ای و یا مجتمع های پرورش گاو پروانه فعالیت صادر می کند و بهره بردارانجزء این بخش فاقد هرگونه پروانه فعالیت هستند.

وی گفت: نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی براساس قانون برای تمام بهره برداران این دو بخش پروانه معتبر فعالیت صادرمی کند و بانک ها و دستگاه های مرتبط نیز باید این پروانه را معیار و ملاک ارائه خدمات قرار دهند.

وی یکی از نیازهای بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان را تسهیلات بانکی دانست و از بانک ها خواستبراساس پروانه نظام صنفی به فعالان این بخش تسهیلات اعطا کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در ادامه یکی از وظایف و کارکردهای شورای صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را ساماندهی فعالیت های بخش کشاورزی دانست و گفت: نظام صنفی براساس قانون بهره وری در شهرستان ها و استان های کشور تشکیل شده است.

وی، مهم ترین کارکرد نظام صنفی کشاورزی را هویت بخشیدن به فعالیت های کشاورزی خواند و افزود: شورای صنفی کشاورزی ساماندهی فعالیت های کشاورزی را بر عهده دارد.