توجه به کشاورزان

 


استاندار کردستان:

توجه به کشاورزي استان، زمينه ساز توسعه همه جانبه کردستان است

خبرگزاري موج - توجه به بخش کشاورزي و تلاش براي رونق گرفتن اين حوزه زمينه ساز توسعه همه جانبه استان است.

به گزارش خبرگزاري موج، عليرضا شهبازي در جمع نماينده گان نظام صنفي کشاورزان استان کردستان با بيان اين مطلب اظهار داشت: موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي استان، وجود زمين هاي حاصلخيز واستعدادهاي درخشان بخش کشاورزي شرايط را براي رونق بخشيدن اين حوزه مهم مهيا کرده است.
وي تصريح کرد: همه دستگاه هاي اجرايي سطح استان بويژه متوليان بخش کشاورزي بايد با تمام توان و بکارگيري همه امکانات استان شرايط را براي حمايت از کشاورزان فراهم کنند.
شهبازي عنوان کرد: کشاورزان کردستاني در کمال صداقت، يکرويي مظلومانه و بي صدا باهمت براي خدمت به جامعه و کمک به توليد داخلي زحمت مي کشند، بنابراين همه مسوولين دستگاه هاي اجرايي مرتبط با اين حوزه بايد با نهايت احترام دربرخورد به اين افراد، کار آنها را پيگيري کنند.
استاندار کردستان گفت: همه فرمانداران و بخشداران سطح استان موظفند بانهايت احترام کشاورزان و نماينده گان آنها را در نظام صنفي کشاورزان بپذيرند و درجهت رفع مشکلات آنها درادارات و بانکهاي سطح شهرستان و بخشها شخصا پيگيري کنند.
وي با انتقاد شديد از برخورد مديران و کارشناسان ادارات و بانکهاي شهرستانها و بخش ها با کشاورزان افزود:در خط مشي و نحوي مديريتي ما، فخر فروشي از سوي مديران و کارشناسان دستگاههاي استان هيچ معنايي نداشته و ندارد، در صورت مشاهده آن درمقابل ارباب رجوع با مدير آن دستگاه به شدت برخورد مي شود.
استاندار کردستان با اشاره به اهميت موضوع رفع مسايل و مشکلات حوزه کشاورزي استان ،دستور تشکيل شوراي نظام صنفي کشاورزان کردستان را صادر کرد و گفت: براي انجام کارهاي اين شورا بصورت مستمر هرماه يک جلسه در استان باحضور خودشان برگزار شود ونماينده گان نظام صنفي کشاورزان در شوراي اداري شهرستانها و رييس نظام صنفي کشاورزان استان نيز براي برقراري ارتباط با ساير دستگاه هاي اجرايي درجلسه هاي
شوراي اداري حضور داشته باشند.
وي بيان کرد: فرمانداران و بخشداران با همکاري نيروي انتظامي موظفند نسبت به برخورد با سارقان وسايل کشاورزان منطقه تلاش کنند وکشاورزان و مردم منطقه نيز درحذف اين مشکل نهايت همکاري را داشته باشند.
استاندار کردستان گسترش بيمه محصولات کشاورزي ،تلاش برا تجهيز کردن امکانات کشاورزي،اعمال تخفبف ويژه اعضاي نظام صنفي کشاورزان استان در تعيين قيمت بهاء برق کشاورزي ضروري خواند و برآن تاکيد کرد.
وي فراهم کردن شرايط بهره برداري لازم از آب سد هاي استان براي بخش کشاورزي را مهم دانست و بر انجام آن از سوي متوليان امر تاکيد کردو اظهار داشت: با اتمام طرح هاي در دست اقدام بخش سد سازي وانتقال شبکه آب به زمين هاي حاصلخيز شرق استان ،کشاورزي منطقه آينده روشني دارد.
استاندار کردستان افزود: با توجه به مرزي بودن استان مسوولين حوزه اقتصاد بايد شرايط صادرات محصولات کشاورزي و طيور را از مرزهاي استان در اولويت کارهاي خود قرار دهند.
شهبازي بيمه کردن همه کشاورزان اعم از کارفرمايان و کارگران را از سوي تامين اجتماعي يکي از خواسته هاي دولت و کشاورزان دانست و برتحقق اين مهم از سوي شوراي نظام صنفي کشاورزان تاکيد کرد.
در اين نشست صميمي اعضاي نظام صنفي کشاورزان کردستان حاضر در جمع مسايل و مشکلات خود را با استاندار در ميان گذاشتند و براي رفع آنها دستورات لازم صادر شد.