معافیت کارگاه‌های کشاورزی دارای ۵ کارگر از پرداخت سهم بیمه

معافیت کارگاه‌های کشاورزی دارای ۵ کارگر از پرداخت سهم بیمهبا نظر نمایندگان مجلس کارگاه های کشاورزی که دارای ۵ کارگر باشند از پرداخت سهم بیمه معاف هستند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۶ خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندهای الحاقی به ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تبصره ای به بندالحاقی۴۰ این لایحه افزودند که معافیت کارگاه های کشاورزی دارای ۵ کارگر از پرداخت سهم بیمه مدنظر است.

براساس بند الحاقی ۴۰ کلیه کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند- مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ - و اصلاحات بعدی آن است. آئین‌نامه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک‌ماه از تصویب قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

براساس تبصره اضافه شده استفاده از معافیت اسناد رسمی و غیررسمی اراضی با هر مساحت قابل کشاورزی برای کشاورزان کافی است.