افتتاح کارخانه قارچ اکیاتک روستای گندمان بانه

در تاریخ 96/6/7 بمناسبت گرامیداشت هفته دولت و کارخانه قارچ اُکیاتک گندمان با حضور فرماندار محترم شهرستان بانه جناب آقای فلاحی ریاست سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس ذوالفقاری و معاونین سازمان، معاون مدیرکل بانک کشاورزی استان، مدیر جهاد کشاورزی بانه جناب آقای مهندس کریم شریفی و روًسای ادارات منابع طبیعی، تعاون روستایی، امورآب، میراث فرهنگی، دامپزشکی، بخشداری، روحانیون، بهره برداران و نظام صنفی کشاورزی و ... افتتاح و به بهره برداری رسید.

در این مراسم مدیر جهاد کشاورزی بیانات مبسوطی در مورد کارخانه قارچ میزان سرمایه گذاری اقدامات صورت گرفته ایراد فرمود و در ادامه جناب آقای مهندس سپری معتونت محترم سازمان جهاد کشاورزی مسائل مهم و حائز اهمیتی درمورد تولید و توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی تکمیلی و... و ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی بیان فرمودند.

و در ادامه عبداله فرجی رئیس نظام صنفی کشاورزی ضمن عرض خیرمقدم و تشکر و قدردانی از حضور فرماندار و تلاشهای بیدریغ و مسئولانه ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس ذوالفقاری و مجموعه مدیریت جهاد کشاورزی و خیرمقدم و قدردانی از تلاشهای سازمان تعاون روستایی و ادارات دولتی بر ضرورت ساماندهی و سازماندهی کشاورزان در تشکل قانونمند نظام صنفی کشاورزی مشارکت گسترده و جدی تاًکید کرد و خواستار حمایت هرچه بیشتر مسئولین از بخش کشاورزی و ن.ص.ک شد. در ادامه خواستار عملی شدن مسئله و تحت پوشش قرار گرفتن کشاورزان در بیمه تاًمین اجتماعی و قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایی شد.